JANUARY
2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
OV 12:30pm Club Championsip $4
3
OV 6:30pm Online $4
4
KZ 11:00am Club Championship $8
CM 6:30pm Club Championship $5
5
KZ 6:30pm Club Championship $8
6
KZ 11:00am Club Championship $8
7
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Club Championship $5
8
KZ 1:00pm Unit $6
9
OV 12:30pm Open $4
10
OV 6:30pm Online Junior Fund $5
11
KZ 11:00am Open $8
CM 6:30pm Open $5
12
KZ 6:30pm Open $8
13
KZ 11:00am Open $8
14
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
15
16
OV 12:30pm Open $4
17
OV 6:30pm Online $4
18
KZ 11:00am Open $8
CM 6:30pm Unit $6
19
KZ 6:30pm Open $8
20
KZ 11:00am Open $8
21
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
22
23
OV 12:30pm Open $4
24
OV 6:30pm Online $4
25
KZ 11:00am Open $8
CM 6:30pm Open $5
26
KZ 6:30pm Open $8
27
KZ 11:00am Open $8
28
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
29
30
OV 12:30pm Open $4
31
OV 6:30pm Online $4
1 2 3 4

;