JULY
2024
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30
1
OV 12:30pm Open $4
2
OV 6:30pm Online $5
3
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
4
KZ 6:00pm Cancelled free
KZ 6:30pm Cancelled $6
5
KZ 11:00am Open $6
6
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
7
KZ 12:00pm Class
KZ 1:00pm Unit $6
8
OV 12:30pm Open $4
9
OV 6:30pm Online $5
10
KZ 11:00am NAP $6
CM 6:30pm NAP $5
11
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm NAP $6
12
KZ 11:00am NAP $6
13
CM 5:30 Class free
CM 6:00 NAP $5
14
15
OV 12:30pm Open $4
16
OV 6:30pm Online $5
17
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Unit $6
18
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
19
KZ 11:00am Open $6
20
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
21
22
OV 12:30pm Open $4
23
OV 6:30pm Online $5
24
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
25
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
26
KZ 11:00am Open $6
27
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Swiss Mixer $5
28
29
OV 12:30pm Swiss $4
30
OV 6:30pm Online $5
31
KZ 11:00am Club Championship $6
CM 6:30pm Club Championship $5
1 2 3

;