FEBRUARY
2024
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
31
1
KZ 6:30pm Open $6
2
KZ 11:00pm Open $6
3
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
4
KZ 1:00pm Unit $6
5
OV 12:30pm Open $4
6
OV 6:30pm Online $5
7
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
8
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
9
KZ 11:00pm Open $6
10
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
11
12
OV 12:30pm Open $4
13
OV 6:30pm Online $5
14
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
15
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
16
KZ 11:00pm Open $6
17
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
18
19
OV 12:30pm Open $4
20
OV 6:30pm Online $5
21
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Unit $6
22
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
23
KZ 11:00pm Open $6
24
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Swiss Mixer $5
25
26
OV 12:30pm Open $4
27
OV 6:30pm Online $5
28
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
29
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
1 2

;