MAY
2024
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
1
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
2
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
3
KZ 11:00am Open $6
4
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open 50% Red $5
5
KZ 1:00pm Unit $6
6
OV 12:30pm Club Championship $4
7
OV 6:30pm Online $5
8
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
9
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
10
KZ 11:00am Open $6
11
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
12
13
OV 12:30pm Open $4
14
OV 6:30pm Online $5
15
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Unit $6
16
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
17
KZ 11:00am Open $6
18
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Open $5
19
20
OV 12:30pm Open $4
21
OV 6:30pm Online $5
22
KZ 11:00am Club Championship $6
CM 6:30pm Club Championship $5
23
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Club Championship $6
24
KZ 11:00am Club Championship $6
25
CM 5:30 Class free
CM 6:00 Swiss Mixer Club Championship $5
26
27
OV 12:30pm Swiss $4
28
OV 6:30pm Online $5
29
KZ 11:00am Open $6
CM 6:30pm Open $5
30
KZ 6:00pm Class free
KZ 6:30pm Open $6
31
KZ 11:00am Open $6
1

;